Rathaus & Chinesenbrunnen (Dietfurt, Naturpark Altmühltal)

Schlagworte

Dietfurt a.d.Altmühl | Naturpark Altmühltal

Copyright

Fotograf: Dietmar Denger
© Dietmar Denger

Rathaus & Chinesenbrunnen (Dietfurt, Naturpark Altmühltal)
Header-Bild © ETM / Dettweiler